Dicsőség Rómának (Glory to Rome)

Dicsőség Rómának

Dicsőség Rómának

A Dicsőség Rómának kártya alapú társasjáték. Az ókori Rómában, Néró császár idejében járunk, közvetlenül a várost elpusztító tűzvész után. A játékosok római patríciusok, akik részt kívánnak venni Róma újjáépítésének megszervezésében. A város iránt érzett aggódásukon túl személyes célok is vezetik őket, hiszen a játék győztese a legnagyobb befolyásra és anyagi haszonra szert tevő játékos lesz.

Miért érzem szükségesnek a játék bemutatását? Olyan kártya alapú társasjátékról van szó, melyben – az általam ismert kártyajátékok közül – a legsokoldalúbban használható fel egy-egy kártyalap. Az összetett játékrendszer már önmagában is érdekes lenne, de mellé még teljesen magyar nyelvű – igen tetszetős – kiadás is társul.

A játék bemutatása előtt röviden utalnék rá, milyen érdekes fejlődési irányok figyelhetők meg a kártyajátékok és a kártyát is használó társasjátékok rendszerein, rámutatva arra, hogy egy-egy kártyalap miként válik egyre sokoldalúbb játékelemmé.

A nagyszüleink által is ismert magyar-, vagy francia-kártyával játszott játékokra is jellemző volt már, hogy a lapokat részben, vagy teljesen kiosztjuk; saját lapjainkat rejtve kézben tartjuk; ezekből választva, adott időben asztalra lehelyezünk (kijátszunk) egyet; illetve sok esetben, a lapok között fennálló erősorrendnek megfelelően, ütéssel a lapokat győzelmi pont elemként megszerezzük. A kézben tartott lapok ez esetben ütő-erőt képviselnek, az ütéssel megszerzett lapok pedig győzelmi tényezőnek számítanak.

Mostanában már gyakori, hogy a kártyajátékokban a lapoknak az ütőerő helyett egyéb szerepe, jelentése van.
Előfordulnak kártyák táblás játékokban is. Például a Catan telepesei társasjátékban kártyák jelölik a játékos tulajdonában lévő nyersanyagokat (fát, ércet, gyapjút, stb.) /1994/.

Ábrázolhatnak a kézben tartott lapok például különböző épületeket. A kijátszásuk pedig a felépítését. A létrehozott építményeknek egyedi tulajdonságaik lehetnek: különböző építési költségük, eltérő képességeik és győzelmi értékük.

A Citadella (Citadels) kártyajáték /2000/ ennél egy lépéssel tovább megy. A kártyalapok egy része nem kézben tartandó, nem is épület, hanem a játékos akciója során választható szerep, mely a játékost kiegészítő lehetőségekkel, tulajdonságokkal ruházza fel az akciója ideje alatt. (Lehet a játékos többek között építész, hogy jobb feltételekkel építhessen kezéből épületeket, vagy esetleg tolvaj, hogy az építési költséget (pénzt) játékostársaitól eltulajdonítva gyűjthesse, stb.) Egy játékon belül a kártyalapok egy része épületet, más része szerepeket ábrázoló kártyalap. A kétféle lap nem keveredik e játékban.

A Goa táblás társasjátékban /2004/ találkoztam először olyan kártyalapokkal, melyeknek sokoldalú jelentésük volt. A kártyalapok három részre voltak osztva, minden részben más-más jellegű információ szerepelt. Érzésem szerint az osztott kártyalapokat nyomdaköltség-takarékossági megfontolások szülték, ne kelljen háromféle kártyapaklit készíteni a játékhoz. A kártyalapon szereplő információk között nem volt sok átjárás, kis túlzással élve a lap húzásakor érvényes körülmények már meghatározták, melyik részinformációt kell figyelembe venni.

A következő nagy ugrást azok a játékok jelentették (pl. San Juan /2004/) amikor a kézben tartott ugyanazon kártyalap, a játékos döntésétől függően kapott többes jelentést. A San Juan-ban a kártyalap egyszerre felépíthető épületés fizetőeszközis. A kézből az asztalra jól láthatóan kijátszott épület-kártya lap a felépített építményt jelképezi, melyért az épület árának megfelelő számú kézben tartott lap eldobásával fizetünk. Ezzel az újszerű megoldással a játékosok folyamatosan döntéskényszerben vannak, hiszen az épületért fizetendő költségként eldobott lapokon szereplő épületektől meg kell válniuk. A kézben tartott lapok már nem csak fejlődési, építési lehetőséget jelentenek, hanem gazdagságot is. Akinek kevés lapja van, nem tud drága épületet létrehozni. A játék győztese a végértékelésnél a legértékesebb épületekkel rendelkező játékos. A játékrendszer népszerűnek bizonyult. Egyik legismertebb leszármazottja (klónja) a Race for the Galaxy /2007/. Itt az épületek építése helyett bolygók és technológiák megszerzése, kifejlesztése – azaz lapokkal kifizetve az asztalra történő kijátszása – a cél. Bár mindkét játékban megvannak a választható akció-szerepek is, a szerepeket külön e célra szolgáló jelzők, vagy kártyák biztosítják.

A fejlődésben és összetettségben elérkeztünk a Dicsőség Rómának (Glory to Rome /2005/) megjelenéséhez. A játék átugrotta azt az akadályt, melyet előtte még senkinek nem sikerült: minden funkciót a kézben tartott kártyalapokra testált rá…

A Dicsőség Rómának játékban csaknem minden kártyalap négyes szerepet lát el:

  • Játékos szerep, mely akciólehetőséget biztosít a játékos számára.
  • Épület, mely felépítését követően állandó speciális képességgel is ellátja tulajdonosát.
  • Építőanyag, melyből több-kevesebbre szükség van az építkezéshez az épület jellegétől függően.
  • Pénz és befolyás jelző mely a játékos aktuális lehetőségeinek korlátját és eredményességét jelzi.
Telek fa épületenek

Telek fa épületenek

A kártyalapok középrészén egy épület neve, képe és tulajdonságának felirata helyezkedik el. Egy-egy lap a szélein és színárnyalatában azonban további információt hordoz. Felső szélén található aranyérmék száma jelöli, hogy a felépítése mennyi plusz befolyáspontot hoz tulajdonosának, mely a játék idején a játékos lehetőségeinek számát növeli. Ugyanezen szám jelenti a játék végén az épület győzelmi pont értékét, illetve építőanyagként történő eladása esetén a kapott pénzösszeget. A lap alján egy építőanyag neve és egy kis ábra foglal helyet. Egy-egy lapot így fel lehet használni építkezéshez a szimbólumának megfelelően pl. fa, tégla, vagy márvány nyersanyagként. A kép bal szélén egy foglalkozás (játékos szerep) megnevezése és annak szimbóluma látható.

Szerepként használva a lapot, különféle segítségben részesülünk a kártyalapon megjelölt foglalkozásnak megfelelően:

  • építészek, kézművesek, akik épületek alapozását, majd építését teszik lehetővé,
  • munkások, akik építőanyagokat hordanak raktárunkba a piacról,
  • légionáriusok, akik az anyagokat hatalmi erővel foglalják le számunkra,
  • kereskedők, akik az anyagok eladásában, pénzre (azonnali győzelmi pontra) váltásában segédkeznek,
  • és legérdekesebb szerepként a pártfogók, akik a játékosnak úgynevezett klienseket toboroznak. A kliensek a már felsorolt foglalkozású személyek közül kikerülő személyek, akik segítségüket a játék teljes hossza alatt nyújtják, nem csak egy választott akció idejére. Így akár elmélkedhet is patríciusunk szobája magányában (ezzel kártyalapokhoz jutva), a kliensek nélküle is képviselik érdekeit a városban.
  • Az utolsónak hagyott szenátor szerepet felhasználva bármely korábbi foglalkozás választható

A kézben tartott kártyalapok tehát igen sokoldalúak lehetnek, sok lehetőséget adva egyéni elképzelések szerinti játékra.

A játékosok előtt egy tenyérnyi kis segédlet is található. Ez a játékos „birtokát” ábrázolja raktárral, kincseskamrával, kliensekkel, városban élvezett befolyással, s mellette az épülő vagy elkészült épületekkel. A kézből kijátszott kártyalapokat e köré, részben alábújtatva kell elrendezni. A lehelyezett kártyalapnak az a széle látszik ki a birtok alól, amelyik a választott felhasználási módot jelöli. Tehát ha a raktár alól kandikál ki egy kártyalap, akkor annak a nyersanyagot ábrázoló része fog látszani, várva hogy eladják, vagy beépítsék valamelyik építkezésnél. Ha a játékos klienseit ábrázoló rész alá kerül kártyalap akkor egy foglalkozás (szerep) neve és ábrája fog látszani.

Szenátus

Szenátus

Az épületek felépítése a játékban nem pillanatnyi esemény. Az épület asztalra fektetése még csak az alapozás megkezdését jelenti. Az épületkártyához – pontosabban alája – annyi anyagában egyező építőanyag lapot kell tenni, amennyit az épület igényel. Így az építkezések kisebb épület esetén lehet, hogy egy-két akció alatt befejeződnek, de a nagyobbak akár jelentősen el is húzódhatnak. A monumentálisabb építmények által nyújtott speciális képességek persze jóval erősebbek is. Például egy kocsma megépítése a szükséges egy egységnyi olcsó sóder alapanyagból az alapozással együtt csupán két akciót igényel, de hatása meg sem közelíti egy templomét, melyhez már a drága márványból szükséges háromszor akkora mennyiség.

Már a fentiekből is látszódhat, hogy igen összetett kártyajátékról van szó. Gyakorlott játékosok számára ajánlom elsősorban. Időbe kerül, amíg sikerül letisztázni egy-egy kártyalap összes felhasználási lehetőségét, illetve a játékmenetben betöltött helyét, felhasználási módját. Ellenben ha sikerül megszokni a szabályokat, meglepően sokoldalúbb, szabadabb játékélmény a jutalma.

Ha a játékrendszer újszerűségével és összetettségével sikerült felkeltenem a figyelmet, akkor további jó hírrel szolgálhatok: tetszeni fog a játék megjelenése is. A játék magyar kiadása 144 db szép, színes kártyalapot tartalmaz. Az épületek név és tulajdonság feliratai erősen nyelvfüggő elemek, de a szövegek magyar megjelenítése lehetővé teszi, hogy nyelvtudás nélkül is játszható legyen a játék. Külön értékelendő, hogy a játék doboza sincs feleslegesen „felfújva”, pontosan a szükséges méretű a lapok és a pár fa jelölő befogadásához. Összességében szépen sikerült munka.

Ezt már olvastad? : Tizenegy játéktervező, akit ismerned kellene ...
(2013.04.17.)

Itt lehet hozzászólni !